Kan migration ställas mot bistånd?

En bild på panelen vid seminariet den 25 maj,
Magnus Walan, Diakonia, Kristina Ljungros, RFSU, Sara Lindblom, Rädda Barnen, Joe Frans, STS, Anders Österberg, (S), frågas ut av Ruben Wågman, Hjärta.

Den 25 maj ordnade Hjärta ett seminarium på temat Kan migration ställas mot bistånd?

Deltog gjorde representanter för Diakonia, RFSU, Rädda Barnen, STS och Socialdemokraternas riksdagsgrupp.

Efter det stora flyktingmottagandet i höstas har avräkningar från biståndsbudgeten blivit ett sätt att finansiera kostnaderna för mottagandet.

Under seminariet framfördes att det inneburit att många biståndsprojekt måst avbrytas. Det är i många fall långsiktiga satsningar som nu fått  avbrytas. När det gäller familjeplanering, preventivmedelsrådgivning och verksamheter som riktar sig till kvinnor är Sveriges bistånd många gånger den enda finansieringen. De projekten riskerar nu att kraftigt minskas och i vissa fall helt ställas in.

Joe Frans från STS förbundsstyrelse framförde att vårt land har resurser att bekosta både biståndet och flyktingmottagandet, vi har råd att vara trogna våra ideal om solidaritet och humanism. Anders Österberg från s-riksdagsgruppen lyfte förhållandet att skattesystemet efter alliansens skattesänkningar under deras åtta år i regeringsställning urholkats med resultat de gemensamma resurserna saknas även om det finns gott om pengar i samhället som helhet.

Avräkningarna från biståndsbudgeten har varit ett lätt sätt att få fram medel till flyktingmottagandet men Sveriges exempel riskerar att ha en signaleffekt gentemot andra givarländer. Sverige har varit och är ett föregångsland när det gäller biståndspolitik. I diskussionerna om bistånd kan och har Sveriges avräkningar där medel som avsetts för biståndsprojekt i utvecklingsländerna nu används för att täcka kostnader i Sverige bli argument för andra givarländer att själva avräkna biståndsmedel för inhemska kostnader. Signaleffekten av avräkningarna kan inte överskattas.

Att återställa 1 % målet för biståndet är en prioriterad uppgift för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och ska inte ställas i motsättning mot en generös migrationspolitik. Den senaste utvecklingen som även socialdemokraterna bidragit till har dock inneburit åtstramningar både vad gäller biståndspolitiken och flyktingmottagandet. Det är alltid frestande att välja den lätta vägen men eftertanken borde säga attminskade kostnader idag riskerar att leda till större kostnader framöver. Sedan är det en sanning som tål att upprepas att snålheten kan bedra visheten.

Hjärta är en socialdemokratisk förening inom Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som bl.a. prioriterar sociala och internationella frågor.

Hans Olof Johansson
Medlem, fd ordf, i Hjärta – Troende Socialdemokrater i Stockholm

Årsmöte idag!

  
Välkommen till Hjärta – Troende Socialdemokrater i Stockholms årsmöte! 
Eftermiddagen inleds med att författaren Björn Elmbrant föreläser kl 14.00 om sin superaktuella bok ”Innan mörkret faller: ska 30-talet hinna i kapp oss?” där han jämför hur Socialdemokraterna i Sverige respektive Tyskland agerade under 1930-talet. 
Därefter leder han en diskussion på temat om vi som parti är beredda att lära av hur tidigare socialdemokratiska partier agerat i historien, i en tid då den fascistiska rörelsen växer sig allt starkare i Sverige.
Kl 15.30 inleds Hjärtas årsmöte. Också dit är alla intresserade inbjudna! 
Var: Sveavägen 68
Välkomna! 
Bästa hälsningar,
Styrelsen Hjärta 
————————-

Mer om boken:
Tysklands väg mot nazismen var inte oundviklig, utan konsekvensen av en rad vägval den tidens tyska politiker ställdes inför. Den tyska demokratin havererade efter att den konservative presidenten utnämnde Adolf Hitler till rikskansler i ett misslyckat försök att neutralisera nazistpartiet, samtidigt som de tyska socialdemokraterna stod handfallna inför arbetslösheten. I Sverige drev socialdemokraterna vid samma tid igenom en krispolitik som lade grunden för folkhemmet, och demokratin räddades med ett nödrop.
Innan mörkret faller är ett historiskt reportage om åren i 1930-talets början då både Tysklands och Sveriges framtid avgjordes. Det är framför allt en närstudie i två socialdemokratiska partiers agerande det tyska och det svenska och en analys av vilken avgörande betydelse den ekonomiska politiken hade, och vilken central roll ekonomerna spelar för demokratins välmående.
Kampen mot fascismen vinner vi genom att bygga fungerande alternativ och formulera ett demokratiskt självförsvar för vår tid. Är vi beredda att verkligen lära av historien?
Anmäl dig gärna på Facebook.

Vänstern måste ha  svar på migrationsfrågorna

 
Vi socialister är förmätna nog att vilja något därför att idén är viljans drivkraft, och vi är djärva nog att önska förändringen därför att förändringen kan göra utopier till verklighet.” — Olof Palme

På socialistiskt forum nu på lördag den 28/11 arrangerar vi i hjärta ett seminarium på temat ”Solidaritet stärker samhället —hur gör vi Sverige till en fristad för de medmänniskor som flyr hit?

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. 2014 växte antalet väpnade konflikter med omfattande humanitärt lidande som följd.” ”Komplexa och utdragna väpnade konflikter kommer att fortsätta vara en utmaning de kommande åren. Antalet människor på flykt ökar och många utsätter sig for stora risker när de försöker ta sig i säkerhet. I Europa och Sverige ökar antalet asylsökande och många som kommer är traumatiserade av krig eller tortyr. I denna tid när vi behöver hitta gemensamma lösningar breder istället populismen ut sig. Socialdemokraterna vacklar och vänstern reagerar allt för ofta istället för att agera. Det vi behöver är kraftfulla frihetliga politiska vänsteralternativ och visioner.

Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm står fast övertygade om att vänsterns svar i det korta perspektivet bör handla om hur vi räddar liv. Räddar liv genom att på alla sätt mobilisera alla goda krafter i samhället. Svaret att vi inte klarar det får inte finnas, det handlar om människoliv, självklart ska det gå! 

Vänsterns svar i det längre perspektivet bör handla om hur vi fördelar om resurserna i samhället så att vi klarar av ett riktigt bra mottagande och integration under en lång tid utan att försämra för andra grupper. Vi saknar inte resurser men det är en utmaning att få dem dit de bäst behövs. Den för oss självklara utgångspunkten är att invandring är bra för Sverige.

Vi tror också att det finns mycket att lära av historien.

I detta seminarium vill vi ge utrymme för en diskussion om vad vänsterns svar på denna utmaning bör vara i det långa perspektivet.
Därför har vi bjudit in tre mycket kunniga personer på ämnet, en expert i Louise Dane och två visionära vänsterpolitiker i Ali Esbati och Ulf Bjereld och bett dem svara på frågorna:

Hur kan vi säkerställa en fristad där människorna som kommer kan bygga ett liv för sig och sin familj i fred och utveckling? Vad kan vi väcka från socialistiska rörelser i historien för att möta denna utmaning? Hur har Sveriges tidigare socialdemokratiska regeringar agerat? Hur har tidigare politiker hämtat kraft från folkrörelser och hur kan de göra det idag? Hur kan vi se till att så få människor som möjligt dör på vägen till Europa? Vilka effekter har de tillfälliga uppehållstillstånden, gränskontrollerna och den tilltagande islamofobin och rasismen på Sveriges långsiktiga förmåga att hantera denna utmaning? I debatten utmålas denna utmaning som ett hot mot välfärdssystemet, hur ser våra tre gäster på det?

Seminariet är upplagt så att de inleder med varsitt kort anförande och därefter följer en dialog mellan alla tre med Olea Huuska som moderator. Slutligen så har vi frågor från publiken och en summering av de viktigaste åtgärderna.

För en gemensam förståelse för en del av bakgrunden till flyktingsituationen just nu börjar seminariet med den 6 minuter långa filmen ”The European Refugee Crisis and Syria Explained”. 

Tid och plats: Lördagen den 28 november klockan 11, Socialistiskt forum, i Zeta-salen på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm


Medverkande
: Louise Dane, doktorand i offentlig rätt på Stockholms universitet

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt förbundsordförande Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Ali Esbati, riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Moderator: Olea Huuska

Anmäl dig gärna på Facebook!

Seminarium om asylrätten i Sverige den 24 okt

panel2Tre seminarier och en politisk workshop om hur vi går vidare. För aktivister och politiskt aktiva som vill stärka asylrätten och hitta lösningar för människor på flykt.

Sara Elofsson, asylrättsjurist på Prio Advokatbyrå, inleder eftermiddagen med en överblick av sitt arbete med personliga berättelser från asylsökande hon företrätt för att visa människorna bakom siffrorna och för att ge en bild av hur asylrätten fungerar i praktiken.

Anita D’Orazio, asylrättsaktivist som arbetat för flyktingars rättigheter i otroliga 40 år, och med lag och praxis i 30 av dessa, ger ett historiskt perspektiv på frågan. Anita var bland annat med och startade den första vårdmottagningen för papperslösa och gömda flyktingar i Sverige på 90-talet och blev 2008 utsedd av tidningen Fokus till Årets svensk för sitt arbete för flyktingars rättigheter.

Tatjana Markus, asyl och migrationsrättsexpert som för närvarande arbetar på Migrationsverket redogör avslutningsvis för det aktuella läget i svensk flyktingpolitik och hur de system som finns inom EU fungerar – och inte fungerar.

Och med dessa tre experters föreläsningar i bagaget övergår vi till ett samtal och en workshop. Under ledning av Tanvir Mansur, bland annat krönikör i Metro som ofta skriver om mänskliga rättigheter, ska vi gemensamt utkristallisera konkreta förslag på vad vi kan göra nu, både praktiskt och politiskt att ta vidare i de olika sammanhang de deltagande verkar i.

Tid: 24 oktober kl. 13.30 – 16.30
Plats: Bagarmossens Folkets Hus (Lillåvägen, ta t-banan till Bagarmossen, ta höger förbi Coop och sedan höger igen)
Anmälan: Ej obligatoriskt, men avisera gärna här i eventet
Arr: Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm, Hjärta Sydöst, Tro & solidaritet Stockholm samt ABF.

Kom på studiecirkel om religion och marxism!

Pope Francis, Message to the World Economic Forum 2014: I ask you to ensure that humanity is served by wealth, not ruled by it.Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm och SSK – Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm startar en bokcirkel på temat religion och socialism. Utgångspunkten är Alasdair MacIntyres bok ”Marxism and Christianity”, och den första träffen blir preliminärt på onsdagen den trettonde maj (13/5) klockan 17:30 på Kafé 44 på Tjärhovsgatan.

Du behöver inte ha läst någonting till första träffen, även om det kanske underlättar. Det blir mest ett introduktionshäng där vi kan diskutera mål och mening med bokcirkeln.

Ingen föranmälan nödvändig, men observera att datumet kan ändras beroende på hur många intressenter som kan komma just denna onsdag. Så kontakta Hjärtas styrelseledamot Ludvig Fahlvik vid funderingar eller för att bekräfta datum: 0725377938.

Här finns en länk till facebookeventet
Hoppas vi ses!

Rapport från Hjärtas kontaktmiddag med EU-migranter och samhällsrepresentanter

"Jag vill bara försörja mina barn"
En artikel om evenemanget i Stockholmstidningen.

Den 21 mars arrangerade vi i Hjärta tillsammans med Frälsningsarméns sociala center vid Hornstull en konsert med ”Tunnelbaneorkestern” (samlingsnamn för olika grupperingar av duktiga musiker som vanligtvis spelar i tunnelbanan, men som man kan boka för event via max@fabel.se) och i samband med den även en kontaktmiddag mellan ”samhällsrepresentanter” och EU-migranter.

Först och främst vill jag berätta att alla 16 inbjudna EU-migranterna prioriterade – trots de svåra förhållanden och oförutsägbara liv de lever – att komma. En grupp av traditionella romer från Rumänien och en grupp hemlösa senegaleser i Stockholm höll dessutom varsitt stormöte för att i demokratisk ordning utse representanter för sin grupp, en ensamstående trebarnspappa och elingenjör från Colombia – med uppehållstillstånd i Spanien – hade i ett par veckors tid sökt upp och intervjuat ett trettiotal hemlösa latinamerikaner för att sammanfatta de 6 viktigaste politiska förändringarna just denna grupp skulle vilja se. (Denna lista finns nedan).

Gabi (se bilden ovan!) som ska föda barn om två månader och hennes man Mures fick en arbetsdag med avtalsenlig lön, istället för att tigga eller panta som de vanligtvis försörjer sig med. När Andrei, som jobbar på Frälsningsarmén och som ofta träffat Mures kom till middagen och presenterade sig för Mures skrattade vi länge. Att Mures fått duscha, klippa och raka sig och byta kläder hade gjort så att Andrei inte ens kände igen honom! Mest slående var dock den synbara personlighetsförändring som Gabi såg ut att genomgå. Flera av er har säkert sett henne på gatan, och hur hon då – liksom när hon först kom till centret för att skära grönsaker och koka soppa den här lördagen – är en försiktig och blyg person med nedslagen blick. Men hur hon efter några timmar av middag, massor av beröm för den goda maten och musik från hennes landsmän skrattade och samlade alla kvarvarande festdeltagare för ett spontanuppträdande med svängande höfter i en rosa och guldglittrande tröja hon bytt till innan vi fick fotografera henne. Självförtroende, egenmakt och en plats i samhället är det som verkligen fattas de här människorna. Knappast förmåga eller vilja

Vår ambition var att skapa utrymme för migranter och makthavare att ses. Och detta föll väl ut. Det var mycket skratt en del tårar runt borden, och jag vet att en hel del nya initiativ startades i och med den här kvällen. Fler liknande middagar planeras, med folkpartister och migranter, med företagsledare och migranter, någon har börjat driva tredjelandsmedborgarnas rätt till SFI och några tittar på möjligheter att starta svenskträning på ideell basis tills vidare, Frälsningsarmén fick tack vare middagen kontakt med en second hand-affär som hade ett stort överskott på kläder man inte villa skänka till någon konkurrerande butik, som nu kunde komma centret till del. Framförallt verkar det som om en lång rad insikter och idéer föddes hos politiker utöver de här mer direkta positiva effekterna.

Vi i Hjärta var ansvariga för att bjuda in och motivera gruppen samhällsrepresentanter att komma, och vår utvärdering gjordes med dem. Den visade att 100% av de svenska deltagarna tyckte att mötet var mycket eller ganska informativt, 100% lämnade evenemanget med ett positivt intryck (0% neutrala och 0% negativa!). Vi fick också en hel del kommentarer. Här är några av dem som dels sammanfattar intrycket av middagen och dels som gav tips på vad man kan och bör göra framöver, utifrån denna middag.

Sammanfattande kommentarer och lärdomar:

 • Fick en ny insikt i hur stort det ideella arbetet är och hur viktigt det är Jag blev glad när jag blev varse organisationen Hjärta. Vill lära mig mer.
 • Jag visste inte att det finns så många olika EU-migranter med så många olika förutsättningar och mål med vistelsen i Sverige. Man får lätt bilden av att alla EU-migranter är hemlösa romer från Rumänien som tvingas sitta utanför affärer och tigga.
 • Vilket enormt tryck de är på detta hjälpcenter!
 • Lite av en aha-upplevelse att det fanns stora frågetecken kring arbetsförmedlingens handläggning av samordningsnummer.
 • Det var trevligt att under avslappnade former få möte så här många människor och höra om deras livsöden och få perspektiv på vad vi kan göra för dem.
 • Bra att sammanföra EU-medborgare med politiker. Lite överraskad över att det handlar om så många tredjelandsmedborgare.
 • Det finns så mycket mytbildningar i samhället bland medborgarna som behöver lyftas upp och rättas till. Bjud in olika föreningar, besök skolor mm för att beskriva och berätta. Berätta om vad de ideella organisationerna gör i Rumänien, Bulgarien etc. Många i Sverige vill gärna hjälpa mer, kanske i EU-migranternas hemländer.

Tips:

 • Politiker är mycket bra målgrupp att ha med, och jag anser också att antalet deltagare var väldigt bra avvägt! Stort tack till initiativtagare och alla som jobbade med detta, och tack för inbjudan!
 • Mer liknande event!
 • Gör en liknande middag med handlare, spärrvakter och stockholmare i allmänhet.
 • Vid större arbetsplatser bör man kunna bjuda in bland de anställda. Särskilt hos företag som kanske upplever de negativa effekterna av att tiggare uppehåller sig vid/i deras lokaler. SL, matvarukedjor, …
 • Någon form av ”allmänhet” skulle nog vara bra att föra mer samtal med, särskilt när det handlar om den här gruppen utsatta människor. Det finns så mycket fördomar och förutfattade meningar som man måste försöka slå hål på.
 • Önskar att man skulle kunna lyfta olika tema frågor, typ enkelt boende för alla. Enklare än hyresrätter och mindre charmigt och mer prisvärt än campingplatser och vandrarhem. Folk måste kunna bo enkelt på något sätt på laglig väg.
 • Blanda tjänstemän på regional och statlig nivå med ansvar för frågorna tillsammans med företrädare för civilsamhälle, föreningsliv, folkrörelser och studieförbund. Låt EU-migranterna tala och berätta behov för dem som sitter på pengarna och dem som har lösningar.

Politik (listan sammanställd av EU-migranten och elingenjören Edgar Sepulveda):

 • Förstärkning av härbärgen, både i antalet lediga platser som i öppettider, eftersom det endast tjänar på vintern och många människor måste sova på gatorna då de förlorat i lotteri-systemet.
 • Utbyggnad av sociala bostäder eftersom många hela familjer har dessa behov.
 • Förbättra möjligheterna att anställa EU-migranter.
 • Rådgivning och ekonomiskt stöd till migranter som vill starta eget företag, eller företag som just har börjat.
 • Mer personal för akutvård, bättre tillgänglighet och bättre vård.
 • Färre hinder för människor som vill lära sig svenska via SFI. Idag kan endast personer med de fyra sista siffrorna i personnumret studera svenska. Men vi är fler som behöver detta! Motivationen, förmågan och lusten att lära oss beror inte på ras, religion eller nationalitet, det är något som inte är beroende av ett nummer. När en person lär sig det svenska språket kan hon också erbjuda sin arbetskraft till det ekonomiska systemet och den svenska samhällsutvecklingen.

Peter Edholm från fp i Solna bloggade också om eventet. Läs hans blogg här.

Hjärta söker volontärer för arbete med EU-migranters rättigheter

Torktumlare, tvättmaskin, duschkabin och handfat i ett litet badrum.
En lösning på många problem.

Det finns ett akut behov av en rad basbehov bland fattiga EU-migranter i Stockholm. Det är människor som försörjer sig och ofta många andra i sina hemländer på bland annat tiggeri och att samla pantförpackningar, människor som kommer från eller har uppehållstillstånd i ett annat EU-land och därför saknar i princip alla rättigheter.

Vi i Hjärta arbetar tillsammans med bland annat Frälsningsarmén för att lösa praktiska problem för migranterna på kort sikt. Det är viktigt för oss att också använda de kunskaper och kontakter vi skaffar oss genom våra olika projekt för att bedriva politiskt påverkansarbete som kan förändra situationen på lång sikt. Tidigare/pågånde projekt inom föreningen är bland annat att vi fixat fram närmare 10000 underkläder, förmått ett stort antal butiker i Stockholm att ta bort begränsningar i pantmöjligheter och skapat kontakter mellan migranter och lokalpolitiker.

Vi har identifierat en rad ytterligare behov, men behöver fler aktiva för att kunna ta tag i dessa. Därför söker vi nu 3-5 personer som kan utforma system för att matcha EU-migranter med möjligheter duscha och att tvätta kläder.

Exakt hur detta ska gå till vet vi inte. Men vi har skissat på en idé med en hemsida med en kalender och ett aktivt arbete för att fylla denna med möjligheter hos företag och andra.

Syftet med detta är, förutom att lösa de akuta problemen, även att involvera människor på olika nivåer i samhället och att bygga nätverk med ett intresse av att lösa frågan på ett mer permanent politiskt sätt.
Ihop med det praktiska arbetet kommer Hjärta att bedriva politiskt påverkansarbete, där volontärer och andra intresserase förstås är välkomna att delta.

Arbetet utförs var för sig eller tillsammans med en eller fler av de övriga och med stöd från hjärtas styrelse beroende på vad som passar de sökande.

När och var ska uppdraget utföras?
Arbetet är tänkt att påbörjas nu under våren 2015 och pågå tills gruppen upplever att det är färdigt. Arbetet kan göras via telefon och internet men ett första informationsmöte kommer att hållas i Stockholm under mars, beroende på vad som passar de sökande.
Vi kan också ordna så att sökande som har intresse av detta att under någon eller några dagar praktisera och möta målgruppen på något av de center för hemlösa som är särskilt riktat till EU-migranter som finns i Stockholm.

Specificera krav eller annan information
Vi tror att samtliga i gruppen:
– kan svenska och/eller engelska
– är självgående och initiativrika
– blir rasande över den sociala orättvisan i världen och inte står ut med att se människor lida på våra gator

Vi tror att arbetet underlättas om någon i gruppen:
– talar romani eller rumänska (bland annat kunskaper i polska, ryska, bulgariska, arabiska, spanska och italienska är också en fördel)
– kan programmera
– har erfarenhet av företagssamarbeten

Du behöver inte vara medlem i Socialdemokraterna, men du bör vara politiskt progressiv för att trivas med oss!

Vi är en liten organisation som kan och brukar gå mycket snabbt från idé till verksamhet och där engagerade får stor frihet att agera utifrån sitt hjärta. Vi använder oss av ”lustprincipen”, dvs att det någon av våra medlemmar och aktiva vill göra är också det som är viktigt att prioritera. Vi har goda kontakter i beslutande organ såsom kommun, landsting, riksdag och regering, erfarenhet av att synas med våra frågor i media och att åstadkomma små men ändå permanenta förändringar i vårt praktiska arbete för mänskliga rättigheter.

Kommun
Stockholm

Minimiåtagande
Några timmar per vecka under en termin. 

Verksamhetsområde
Hemlösa, Integration /asylsökande, Socialt arbete

Uppgifter
Problemlösning, projektledning, programmering, opinionsbildning mm

Är du intresserad?
Skicka ett mejl till anna@ardin.se och berätta lite om varför och på vilket sätt du tror att du skulle kunna delta i det här arbetet. Skicka gärna mejlet senast den 19 februari, men det finns förstås goda möjligheter att delta även om du hör av dig senare.

Hoppas att vi hörs!