Bli medlem!

Hjärta används på många språk inte bara för att tala om den muskel som pumpar vårt blod, utan även på själen och sinnet. Och som symbol för att beskriva mod, kärlek, uppriktighet och empati. Ett hjärta är rött, sitter till vänster och när hjärtat finns med i politiken blir solidaritet viktigare än ekonomiska vinster. Vill du också se mer av det tänkande hjärtat i politiken? Bli medlem!

Klicka här och fyll i dina uppgifter direkt till förbundets medlemsregister. Ange ”vill bli medlem i hjärta” på någon av raderna, annars blir du inte medlem i hjärta, utan istället i den grupp för troende socialdemokrater som finns närmast dig, i din stadsdel eller på din ort.

Eller kontakta någon i styrelsen!